DEĞERLERİMİZ

Kalite Politikası

Sen Ortaklar Cam’ın kalite politikası “müşteri memnuniyeti“ne dayanır. Sen Ortaklar Cam’ın amacı, belirlediği üstün standartlara, teknik şartlara uygun ürünler sunmaktır. Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır. Bayileri bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.

Sen Ortaklar Cam’da “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve “katılımcılık” esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

Tüm bu ilkelerin doğrultusunda Sen Ortaklar Cam; bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için “sürekli gelişme” çabası içindedir.

Müşteri Memnuniyet Politikası

Sen Ortaklar Cam’ın müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızca hediye olarak algılanır. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri “müşteri memnuniyeti“ne dönüştürmek üzere kullanırız.

 • Müşteri ilişkilerinde şeffaflık
 • Müşteri memnuniyetsizliklerinin giderilmesi
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Değişen teknolojik koşullara uyum
 • Sürdürebilir bir üretim teknolojisi
ADİL
 
 
DİKKATLİ
 
 
OBJEKTİF

Çevre Politikası

Sen Ortaklar Cam, çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır. Sen Ortaklar Cam tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir. Bu amaçla;

 • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
 • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
 • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
 • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,
 • Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
 • Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
 • Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

 

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.